Projekteja

Soodakattilayhdistyksen toimintaa ovat myös useat erilaiset projektit, tässä niistä muutamia:

  • Kemikaalikierron typpipäästöjen vähentäminen
  • Soodakattilan sähköenergiatehokkuuden nostaminen uudelle tasolle
  • Kattilaveden ja höyryn laadun eri kysymykset
  • Nopea menetelmä soodakattilan carry-overin toteamiseen
  • Lentotuhkan hyötykäyttö
  • Soodakattilan turvajärjestelmät