Päätöksenteko

Suomen Soodakattilayhdistyksen toimeenpanevana elimenä on hallitus ja ylin päättävä elin on vuosikokous. Hallituksen toimintaa avustaa sihteeristö, ja sihteeristön tärkeimpiin tehtäviin kuuluu työsuunnittelu ja muistioiden laadinta, julkaisutoiminta, taloushallinto ja yhteydenpito muihin alan järjestöihin

Soodakattilayhdistyksen toiminta on jaettu viiteen työryhmään:

KESTOISUUSTYÖRYHMÄ

Kestoisuustyöryhmä tekee tutkimustyötä ja seuraa alan turvallisuutta ja soodakattiloiden saatavuutta. Kestoisuustyöryhmä tutkii ja dokumentoi soodakattilavaurioita ja tekee vaurioiden pohjalta suosituksia.

LIPEÄTYÖRYHMÄ

Lipeätyöryhmä edistää tutkimusta ja seuraa mustalipeän poltto-ominaisuuksiin ja talteenottoprosessiin sekä viherlipeän kiteytykseen liittyvän kehitystyön ja tutkimuksen etenemistä alalla.

YMPÄRISTÖTYÖRYHMÄ

Ympäristötyöryhmä pyrkii edistämään soodakattiloiden ympäristöystävällistä käyttöä. Ympäristötyöryhmä tarkastelee tehtaiden vuosipäästöjä ja seuraa alan ympäristökysymyksiä.

AUTOMAATIOTYÖRYHMÄ

Automaatiotyöryhmä seuraa soodakattiloiden automaatiojärjestelmiä ja niiden kehitystä sekä pyrkii edistämään automaatiojärjestelmien optimointia ja turvallisuutta. Työryhmä pitää myös aktiivisesti yllä yhteyksiä viranomaisiin.

OHJELMATYÖRYHMÄ

Ohjelmatyöryhmä järjestää Soodakattilayhdistyksen vuosikokouksen, Soodakattilapäivät ja Konemestaripäivät. Työryhmä vastaa myös koulutukseen liittyvien asioiden selvittämisestä ja järjestämisestä.