Vuosikokous siirtyy pidettäväksi syksyllä 2020

Suomen Soodakattilayhdistyksen vuosikokous on sääntöjen mukaan pidettävä 30.6. mennessä, mutta vielä jatkuvan koronavirusepidemian vuoksi yhdistyksen hallitus päätti kokouksessaan 6.5.2020, että vuosikokous siirretään syksyyn. Hallitus tekee päätöksen ajankohdasta sekä kokouspaikasta kokouksessaan 18.8.2020.

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous voidaan siirtää säännöissä määrättyä aikaa myöhemmäksi, jos sen pitämisen arvioidaan aiheuttavan vaaraa terveydelle. Tämän lisäksi yhdistysdemokratian näkökulmasta ei ole perusteltua järjestää kokousta sellaisena ajankohtana, jolloin jäsenet eivät faktisesti voi edes osallistua kokoukseen.

Yhdistyksen sääntömääräisissä asioissa ei ole sellaisia päätettäviä asioita, jotka ehdottomasti edellyttäisivät päätöksentekoa säännöissä määriteltynä aikana. Esimerkiksi tilinpäätöksen vahvistamisesta säännöissä määrättyä aikaa myöhemmin ei pääasiallisesti koidu haittaa yhdistyksen toiminalle, koska esimerkiksi verottajalle riittää hallituksen allekirjoittama tilinpäätös. Näin ollen yhdistys pystyy jatkamaan normaalia toimintaansa vuosikokouksen siirtämisestä riippumatta.

Kun kokous päädytään siirtämään, kokouksen asiat tulee siirtää kokonaisuudessaan ja sellaisenaan eikä kokouksia tai sen osia tule pitää poikkeavissa tai sovelletuissa kokoonpanoissa.

Hallituksen elokuisen kokouksen jälkeen sihteeristö tekee tarvittavat järjestelyt ja kutsu itse kokoukseen lähetetään hallitukselle sekä jäsenyritysten yhteyshenkilöille viimeistään kahta viikkoa ennen vuosikokousta.