Operaattoreiden kokemustenvaihtopäivät 12.-13.2.2020 Helsingissä

Suomen Soodakattilayhdistys järjestää 12.-13.2.2020 soodakattilaoperaattoreille suunnatun kokemustenvaihtopäivät -seminaarin Sokos hotelli Presidentissä Helsingissä.

Tilaisuuden kohderyhmänä on soodakattilan operaattoritason henkilöt. Käsiteltävät aiheet ovat samantyyppisiä kuin edellisellä kerralla eli päivien aikana käydään läpi käytännön esimerkkien avulla soodakattiloissa tapahtuneita vaurioita sekä ajossa syntyneitä ongelmatilanteita. 
Käytön ongelmiin paneudutaan osallistujien ja asiantuntijoiden avoimen keskustelun kautta.

Lisätietoa seminaarista julkaistaan myöhemmin tänä vuonna.