Edistämme soodakattiloiden käyttö­varmuutta, turvallisuutta, ympäristö­ystävällisyyttä ja taloudelli­suutta.