Soodakattilaoperaattoreiden kokemustenvaihtopäivät

Suomen Soodakattilayhdistys, LMW Consulting ja POHTO järjestää Soodakattilaoperaattorien kokemustenvaihtopäivät Vantaalla 16.-17.3.2016 Original Sokos Hotel Vantaassa.

Soodakattilaoperaattorien kokemustenvaihtopäivät on toteutettu Suomen Soodakattilayhdistyksen jäsenistöltä saaman palautteen perusteella ja on suunnattu pääasiassa soodakattilan operaattoreille. Tilaisuus on kolmas yhdistyksen vuosittain järjestämistä koulutustilaisuuksista soodakattila-alalla, Konemestaripäivä ja Soodakattilapäivä seminaarien lisäksi.

Tarkoituksena järjestää koulutustilaisuus, jossa paneudutaan asiantuntijoiden ja avoimen keskustelun kautta vallitseviin soodakattilan käytön ongelmiin ja tulevaisuuden haasteisiin, kun tavoitellaan pidentyviä ajojaksoja. Päivien aikana käydään läpi käytännön esimerkkien avulla soodakattiloissa tapahtuneita vaurioita sekä ajossa syntyneitä ongelmatilanteita.

Koulutuksen hinta
1200 € + ALV

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen tapahtuu POHDON nettisivujen kautta 25.2.2016 mennessä. Linkki ilmoittautumislomakkeeseen

Lisätietoa:
Martin Wikström, LMW Consulting, +358 40 561 2154
Vesa Timonen, Pohto, +358 50 543 8440
Markus Nieminen, SKY +358 10 332 2525

Tiedostot
TiedostoTiedostopääteKoko
PDF icon Koulutusesitepdf316.76 KB